Telefon: 22/410-001

Bodajk

Sikeres pályázat

Polgármesteri tájékoztatás az iskola és óvoda átalakítására és bővítésére benyújtott pályázat eredményéről
2008-09-03 11:28:58

Tisztelt Bodajki Polgárok! 
 

Nagy örömmel szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy az önkormányzatunk és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által közösen benyújtott KDOP-5.1.1. számú, iskola és óvoda átalakítása és bővítése tárgyú pályázatunkat pozitívan bírálták el. Így a Bodajki Általános Iskola felújítására, bővítésére, illetve a Zengő Óvoda felújítására 479.897.790 Ft – azaz négyszázhetvenkilencmillió-nyolcszázkilencvenhétezer-hétszázkilencven Ft – támogatást nyertünk. Ezzel a település történetének eddigi legnagyobb pályázati úton elnyert támogatását könyvelhetjük el. 

Tisztelt Bodajki Polgárok! 

Városunk ezzel a közel 0,5 milliárd Ft-os fejlesztési összeggel végérvényesen stabilizálhatja oktatási ágazatának helyzetét a Móri kistérségben. Személyesen nagyon örülök ennek, hiszen ahhoz, hogy e siker létrejöjjön, szükség volt a bodajki Lamberg kastély eladására. Sokszor nyilatkoztam már, az eladásból származó bevételt csak pályázati önrészként, illetve fejlesztésekre használja fel önkormányzatunk, így a 150 millió Ft vételárból az első 50 millió Ft-ot e pályázatra fordítjuk. 

Bízom benne, az a csekély számú rémhír-terjesztő ember, akik a Lamberg kastély elherdálásáról beszéltek, most önmagukba néznek, és ettől a pillanattól kezdve ők is érzik, hogy személyem és a képviselő-testület valamennyi tagja felelősségteljesen használja fel a kastély eladásából származó 150 millió Ft-os vételárat. 

Ebben a nagyszerű pillanatban ezúton szeretném megköszönni képviselő-testületünk valamennyi tagjának, a polgármesteri hivatal munkatársainak, az Általános Iskola tantestületének és a Zengő Óvoda nevelőtestületének kitartó és áldozatos munkáját. Külön szeretném megköszönni Almádi István alpolgármester úrnak a pályázat elkészítése során nyújtott óriási szakmai segítségét. 

Nem utolsó sorban szeretném megköszönni Önöknek, Tisztelt Bodajki Polgárok, hiszen nagy többségük bizalmával támogatott bennünket, és tudom, támogatni fog a jövőben is. 

Láthatják városunkban azon pozitív változásokat – például az idén elkészült utakat és járdákat, a ravatalozó felújítását, a Mozi nagytermének felújítását, a polgármesteri hivatal szeptemberben kezdődő felújítását –, melyek azt mutatják, hogy mindent szeretnénk az Önök kényelmének, komfortérzetének és a település vonzerejének növelése érdekében elkövetni. 

Kívánom, legyünk közösen büszkék városunkra! Ehhez kívánok Önöknek és családjuknak sikereket és jó egészséget. 
 

Bodajk, 2008. augusztus 27. 
 

      Tisztelettel: 
 
 

                                    Oszlánszki Zsolt

                                        polgármester


Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22-410-001 5-ös mellék
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu