Telefon: 22/410-001

Bodajk

Polgármesteri Hivatal


Bodajki Polgármesteri Hivatal elérhetősége:
Cím: 8053 Bodajk, Petőfi Sándor u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
Internet: www.bodajk.hu
E-mail: bodajkpm@t-online.hu
 
Ügyfélfogadás:
 • Polgármester: szerda 8 -12 óra, 13 -16 óra
 • Alpolgármester: minden hónap utolsó hétfő 18-19 óra
 • Jegyző: hétfő 8-12 óra, 13-16 óra
 • Aljegyző: hétfő 8-12 óra, 13-16 óra 
 • Ügyintézők: hétfő és szerda 8-12 óra, 13-16 óra
 • Ügyfélszolgálat: kedd és csütörtök 8 -12 óra, 13 -16 óra,  péntek 08-12 óra
 
A Bodajki Polgármesteri Hivatal köztisztviselői:

Nagy Csilla jegyző:
 • vezeti a Polgármesteri Hivatalt
 • önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
 • jogszabályban meghatározott közigazgatási és államigazgatási feladatok

Czetliné Sándor Judit igazgatási ügyintéző: 
Tel.: 06-22/410-001/ 4 mellék
 • képviselők és bizottsági tagokvagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatok
 • képviselő-testületi ülések jegyzőkönyv vezetésével kapcsolatos feladatok​
 • választással, népszavazással kapcsolatos feladatok
 
HATÓSÁGI CSOPORT:

​​dr. Bálint Zsuzsánna aljegyző:
Tel.: 06-22/410-001/ 5 mellék
 • helyettesíti a jegyzőt 
 • vezeti a hatósági csoportot 
 • birtokvédelmi feladatok (kérelem nyomtatvány)
 • képviselő-testület és bizottságok működésével kapcsolatos feladatok
 • választással, népszavazással kapcsolatos feladatok
Smith-Tóth Andrea  hatósági ügyintéző:
Tel.: 06-22/410-001/ 2 mellék Guitprechtné Jung Orsolya szociális és igazgatási ügyintéző:
Tel.: 06-22/410-001/ 3 mellék
 • ügyfélszolgálat
 • települési támogatások (kérelem  nyomtatvány)
 • szociális igazgatási feladatok
 • közfoglalkoztatás
 • állatartással kapcsolatos feladatok 
 • talált tárgyakkal és robanóanyaggal kapcsolatos feladatok
 • ebösszeírás
 • fakivágással kapcsolatos feladatok (kérelem nyomtatvány)
Fekete Melinda anyakönyvvezető, szociális és igazgatási ügyintéző:
Tel.: 06-22/410-001/ 1 mellék
​Haraszti-Dubecz Nóra, igazgatási ügyintéző
Tel.:06-22/410-001/ 1 mellék
 • személyzeti ügyintézés 
 • munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok
 • iratkezeléssel kapcsolatos feladatok
Haraszti Sándor, hatósági ügyintéző II.
Tel.: 06-22/410-001/ 4 mellék
 • pályázatokkal kapcsolatos ügyintézési feladatok
 • általános pénzügyi feladatok
 • településfejlesztéssel, település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
 • önkormányzati beruházással kapcsolatos feladatok
 • kutak engedélyeztetésével kapcsolatos feladatok (kérelem nyomtatvány)
 
PÉNZÜGYI CSOPORT:
 
Dreska Tímea pénzügyi csoportvezető:
Tel.: 06-22/410-001/ 6 mellék
 • pénzügyi csoport irányítása
 • önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 • önkormányzat költségvetésével, zárszámadásával kapcsolatos feladatok
 • általános pénzügyi feladatok​
Brayer János oktatási- és pénzügyi ügyintéző:
Tel.: 06-22/410-001/ 6 mellék
 • a pénzügyi csoportvezető helyettesítése
 • az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
 • önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok
Józsa Anna pénzügyi  ügyintéző:
Tel.: 06-22/410-001/ 6 mellék
 • az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
 • általános pénzügyi feladatok
 • az önkormányzat és a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde házipénztárával kapcsolatos feladatok
 • katasztrófavédelem
Kaviczkiné Danyi Szilvia pénzügyi  ügyintéző:
Tel.: 06-22/410-001/ 6 mellék
 • az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
 • általános pénzügyi feladatok
 • a Bodajki Polgármesteri Hivatal és a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár házipénztárával kapcsolatos feladatok

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu