Telefon: 22/410-001

Bodajk

Edények vagy üzem?

Komposztáló edények vagy komposztáló üzem?
 
Hulladékkezelés tekintetében, a hulladékok legnagyobb csoportját a szerves hulladékok alkotják (az Európai Unió statisztikája szerint ez a szám meghaladja a 40%-ot). A biohulladék feldolgozásának problémájára számos ismert és bizonyított megoldás létezik, amelyekkel a biohulladékból minőségi szerves trágyát, energiát vagy alternatív üzemanyagot állíthatunk elő. Ezek közül nem mind érhető el, többnyire technikai vagy gazdasági okokból.
 
Talán a legismertebb, és leginkább elérhető természetes folyamat a komposztálás, amely a mikroorganizmusok, víz, és oxigén közös tevékenysége következtében humusszá alakítja a szerves hulladékot. A komposztálást három csoportba oszthatjuk:
 
1. Házi komposztálás – a biohulladék komposztálása folyamatosan történik a privát háztartásbeli kertekben elhelyezett komposztáló edényekben
2. Közösségi komposztálás – a komposztálást egy adott településen lévő közösség végzi, ahol az elkészült komposztot a közösség saját célra használja fel.
 
3. Ipari (önkormányzati) komposztálás – a nagyobb tehergépjárművek ömlesztve gyűjtik a komposztálandó hulladékot, majd egy központi komposztáló üzembe viszik. Általában kereskedelmi céllal történik, az erre szakosodott cégek által.
 
Amíg a harmadik csoport a kereskedelmen alapul, egy korszerű technológiával ellátott, központi komposztáló üzem megépítésének igényével, addig az első két megoldás otthon, a kertekben történő komposztálásról szól, kereskedelmi érdekek nélkül.
 
Példák a biohulladék szétválasztására – házi komposztálás
 
Egy komposztáló üzem megépítése egy 600 fős településen kb. 100 millió forintba kerül, amelyhez további költségek is kötődnek, mint például a gyűjtőedények megvásárlása, a járművek és a begyűjtés kiadásainak fedezése. Összehasonlításképp egy ugyanekkora lélekszámú településen, ahol kb. 170 háztartás van, háztartásonként egy 800 literes, prémium minőségű komposztáló edény beszerzése az összes háztartás számára kb. 8 millió forintot tesz ki, és nincsenek a későbbiekben felmerülő költségelemek.
 
Házi komposztálás – takarítsa meg a lehető legtöbbet
 
A házi komposztáló edények használata nem hulladékkezelésnek tekintendő, hanem a hulladékkeletkezés megelőzésének, és a hulladékkezelési prioritások élén áll. A komposztálás ezen módja ideális települési önkormányzatoknak, kisebb városoknak, vagy olyan kerületeknek, ahol a kertes házak számának aránya magas.
 Ezáltal nem lesz szükség nagy kapacitású gyűjtőedények beszerzésére, megtakaríthatja az illegális hulladéklerakók felszámolásának költségeit (ezek nagy része biológiailag lebomló hulladékból tevődik össze), jelentősen csökken az összegyűjtött kommunális hulladék mennyisége. Ezzel együtt csökken a hulladék elszállítására és hulladéklerakókban történő megsemmisítésére áldozott összeg. Minden érdeklődő személy számára fontos lehet a kérdés, hogy önkormányzata milyen mértékben támogatja a komposztálás ezen fajtáját.
 
Szerző: Czinger Erik / JRK Waste Management

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu