Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2018. évi határozatai


A képviselő-testület 2018. évi határozatai
 

A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
1/2018. (I. 10.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2018. (I. 10.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2018. (I. 10.) a 345/2017. (XI. 28.) határozat módosításáról
4/2018. (I. 10.) egyezségi ajánlatról
5/2018. (I. 10.) határozat visszavonásáról
6/2018. (I. 10.) szerződés módosításáról
7/2018. (I. 10.) ingatlan bérbeadásáról
8/2018. (I. 10.) napirendről való levételről
9/2018. (I. 10.) a VP-6-7.4.1.1 számú pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
10/2018. (I. 10.) az "Önkormányzat épületének korszerűsítése Bodajk városban a VP-6-7.4.1.1-16 Vidékfejlesztési Program keretein belül" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
11/2018. (I. 10.) önkormányzati tulajdonú ingatlan bontásáról
12/2018. (I. 30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
13/2018. (I. 30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
14/2018. (I. 30.) a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvánnyal kötendő megállapodásról
15/2018. (I. 30.) óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
16/2018. (I. 30.) a Bodajki Zengő Óvoda nyári zárva tartásának véleményezéséről
17/2018. (I. 30.) a Bodajki Zengő Óvoda továbbképzési programjának felülvizsgálatáról
18/2018. (I. 30.) babaérkezési támogatással kapcsolatos megbízásról
19/2018. (I. 30.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2017. II. félévi munkájáról szóló beszámolóról
20/2018. (I. 30.) felvételi körzetek megállapításához adandó véleményről
21/2018. (I. 30.) a Gazdasági Bizottság 2017. tevékenységéről szóló beszámolóról
22/2018. (I. 30.) a Humánügyi Bizottság 2017. tevékenységéről szóló beszámolóról
23/2018. (I. 30.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
24/2018. (I. 30.) Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek 2018. I. féléves tervének elfogadására
25/2018. (I. 30.) felhívás elfogadásáról
26/2018. (I. 30.) a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról
27/2018. (I. 30.) a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
28/2018. (I. 30.) a polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
29/2018. (I. 30.) a polgármester 2017. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
30/2018. (I. 30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
31/2018. (I. 30.) közvilágítás karbantartására árajánlatok bekéréséről
32/2018. (I. 30.) tervezési munkáról
33/2018. (I. 30.) a TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00006 számú pályázattal kapcsolatos felhatalmazásról
34/2018. (I. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
35/2018. (II. 15.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
36/2018. (II. 15.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
37/2018. (II. 15.)  az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
38/2018. (II. 15.) a környezetvédelmi alap felhasználásáról
39/2018. (II. 15.) a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének megalkotásáról
40/2018. (II. 15.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének megalkotásáról
41/2018. (II. 27.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
42/2018. (II. 27.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
43/2018. (II. 27.)  a Bodajki Általános Iskola vizesblokk javításának támogatásáról
44/2018. (II. 27.) a Bodajki Általános Iskola utazási költségének támogatásáról
45/2018. (II. 27.) a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról
46/2018. (II. 27.) a Bodajk SE 2018. évi támogatásáról
47/2018. (II. 27.) a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2018. évi támogatásáról
48/2018. (II. 27.) a Bodajki Sakk Egyesület 2018. évi támogatásáról
49/2018. (II. 27.)  a Bakony Shotokan Dojo Sportegyesület 2018. évi támogatásáról
50/2018. (II. 27.) a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület 2018. évi támogatásáról
51/2018. (II. 27.) irodalmi képeskönyv kiadásának támogatásáról
52/2018. (II. 27.) portrékötet kiadásának támogatásáról
53/2018. (II. 27.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott 2017. évi támogatás elszámolásáról
54/2018. (II. 27.) a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
55/2018. (II. 27.) az MVM Hungarowind Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról
56/2018. (II. 27.) víziközmű-rendszerrel kapcsolatos megállapodásról
57/2018. (II. 27.) a Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című LEADER pályázaton való részvételről
58/2018. (II. 27.) a Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című LEADER pályázaton való részvételről
59/2018. (II. 27.) a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
60/2018. (II. 27.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
61/2018. (II. 27.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
62/2018. (II. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
63/2018. (II. 27.) ingatlan vásárlásáról
64/2018. (III. 8.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
65/2018. (III. 8.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
66/2018. (III. 8.) a „Jobb Otthon” Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány kérelméről
67/2018. (III. 8.) közvilágítás karbantartásának ellátásáról
68/2018. (III. 8.) megállapodás elfogadásáról
69/2018. (III. 8.) mini bölcsőde kialakításával kapcsolatos döntésekről
70/2018. (III. 8.) a Bodajki Zengő Óvoda 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
71/2018. (III. 8.) a 47/2017. (II. 14.) határozat módosításáról
72/2018. (III. 8.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
73/2018. (III. 8.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló 48/2017. (II. 14.) határozat  módosításáról
74/2018. (III. 8.) a Bodajk Város Önkormányzat 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
75/2018. (III. 8.) településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról
76/2018. (III. 8.) Mór településrendezési eszközök 15. sz. módosításával kapcsolatos véleményről
77/2018. (III. 8.) Sportpark létesítéséről
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22/410-031
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu