Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2018. évi határozatai


A képviselő-testület 2018. évi határozatai
 

A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
1/2018. (I. 10.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2018. (I. 10.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2018. (I. 10.) a 345/2017. (XI. 28.) határozat módosításáról
4/2018. (I. 10.) egyezségi ajánlatról
5/2018. (I. 10.) határozat visszavonásáról
6/2018. (I. 10.) szerződés módosításáról
7/2018. (I. 10.) ingatlan bérbeadásáról
8/2018. (I. 10.) napirendről való levételről
9/2018. (I. 10.) a VP-6-7.4.1.1 számú pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
10/2018. (I. 10.) az "Önkormányzat épületének korszerűsítése Bodajk városban a VP-6-7.4.1.1-16 Vidékfejlesztési Program keretein belül" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
11/2018. (I. 10.) önkormányzati tulajdonú ingatlan bontásáról
12/2018. (I. 30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
13/2018. (I. 30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
14/2018. (I. 30.) a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvánnyal kötendő megállapodásról
15/2018. (I. 30.) óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
16/2018. (I. 30.) a Bodajki Zengő Óvoda nyári zárva tartásának véleményezéséről
17/2018. (I. 30.) a Bodajki Zengő Óvoda továbbképzési programjának felülvizsgálatáról
18/2018. (I. 30.) babaérkezési támogatással kapcsolatos megbízásról
19/2018. (I. 30.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2017. II. félévi munkájáról szóló beszámolóról
20/2018. (I. 30.) felvételi körzetek megállapításához adandó véleményről
21/2018. (I. 30.) a Gazdasági Bizottság 2017. tevékenységéről szóló beszámolóról
22/2018. (I. 30.) a Humánügyi Bizottság 2017. tevékenységéről szóló beszámolóról
23/2018. (I. 30.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
24/2018. (I. 30.) Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek 2018. I. féléves tervének elfogadására
25/2018. (I. 30.) felhívás elfogadásáról
26/2018. (I. 30.) a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról
27/2018. (I. 30.) a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
28/2018. (I. 30.) a polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
29/2018. (I. 30.) a polgármester 2017. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
30/2018. (I. 30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
31/2018. (I. 30.) közvilágítás karbantartására árajánlatok bekéréséről
32/2018. (I. 30.) tervezési munkáról
33/2018. (I. 30.) a TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00006 számú pályázattal kapcsolatos felhatalmazásról
34/2018. (I. 30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
35/2018. (II. 15.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
36/2018. (II. 15.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
37/2018. (II. 15.)  az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
38/2018. (II. 15.) a környezetvédelmi alap felhasználásáról
39/2018. (II. 15.) a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi költségvetésének megalkotásáról
40/2018. (II. 15.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének megalkotásáról
41/2018. (II. 27.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
42/2018. (II. 27.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
43/2018. (II. 27.)  a Bodajki Általános Iskola vizesblokk javításának támogatásáról
44/2018. (II. 27.) a Bodajki Általános Iskola utazási költségének támogatásáról
45/2018. (II. 27.) a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról
46/2018. (II. 27.) a Bodajk SE 2018. évi támogatásáról
47/2018. (II. 27.) a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2018. évi támogatásáról
48/2018. (II. 27.) a Bodajki Sakk Egyesület 2018. évi támogatásáról
49/2018. (II. 27.)  a Bakony Shotokan Dojo Sportegyesület 2018. évi támogatásáról
50/2018. (II. 27.) a Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület 2018. évi támogatásáról
51/2018. (II. 27.) irodalmi képeskönyv kiadásának támogatásáról
52/2018. (II. 27.) portrékötet kiadásának támogatásáról
53/2018. (II. 27.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott 2017. évi támogatás elszámolásáról
54/2018. (II. 27.) a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
55/2018. (II. 27.) az MVM Hungarowind Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról
56/2018. (II. 27.) víziközmű-rendszerrel kapcsolatos megállapodásról
57/2018. (II. 27.) a Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című LEADER pályázaton való részvételről
58/2018. (II. 27.) a Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című LEADER pályázaton való részvételről
59/2018. (II. 27.) a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
60/2018. (II. 27.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
61/2018. (II. 27.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
62/2018. (II. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
63/2018. (II. 27.) ingatlan vásárlásáról
64/2018. (III. 8.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
65/2018. (III. 8.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
66/2018. (III. 8.) a „Jobb Otthon” Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány kérelméről
67/2018. (III. 8.) közvilágítás karbantartásának ellátásáról
68/2018. (III. 8.) megállapodás elfogadásáról
69/2018. (III. 8.) mini bölcsőde kialakításával kapcsolatos döntésekről
70/2018. (III. 8.) a Bodajki Zengő Óvoda 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
71/2018. (III. 8.) a 47/2017. (II. 14.) határozat módosításáról
72/2018. (III. 8.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
73/2018. (III. 8.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló 48/2017. (II. 14.) határozat  módosításáról
74/2018. (III. 8.) a Bodajk Város Önkormányzat 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
75/2018. (III. 8.) településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról
76/2018. (III. 8.) Mór településrendezési eszközök 15. sz. módosításával kapcsolatos véleményről
77/2018. (III. 8.) Sportpark létesítéséről
78/2018. (III. 27.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
79/2018. (III. 27.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
80/2018. (III. 27.) a Bodajki Helytörténeti Egyesület kiállításának és évfordulós megemlékezésének támogatásáról
81/2018. (III. 27.) a Magyar Vöröskereszt rendezvényének támogatásáról
82/2018. (III. 27.) ingatlan vásárlásáról
83/2018. (III. 27.) a „Jobb Otthon” Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány kérelméről
84/2018. (III. 27.) iskolai átszervezéssel összefüggő véleményezésről
85/2018. (III. 27.) energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadásáról
86/2018. (III. 27.) a Bodajk Város Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervéről
87/2018. (III. 27.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2018. évi összesített közbeszerzési tervéről
88/2018. (III. 27.) a Bodajki Zengő Óvoda 2018. évi összesített közbeszerzési tervéről
89/2018. (III. 27.) a BAK – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2018. évi összesített közbeszerzési tervéről
90/2018. (III. 27.) LEADER pályázatok előkészítéséről
91/2018. (III. 27.) WiFi4EU pályázaton való részvételről
92/2018. (III. 27.) a TOP-1.1.1-15 számú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátásáról
93/2018. (III. 27.) megállapodás módosításáról
94/2018. (III. 27.) a térítési díjak felülvizsgálatáról
95/2018. (III. 27.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2017. évi közszolgáltatói tevékenységről
96/2018. (III. 27.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2017. évi részletes költségelszámolásról
97/2018. (III. 27.) a polgármester szabadságnak igénybevételéről
98/2018. (III. 27.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
99/2018. (III. 27.) a Lila Akác Alapítvány 2017. évi feladatellátásról, működéséről és költségvetési támogatás felhasználásáról
100/2018. (III. 27.) vis maior helyreállítás kivitelezőjének kiválasztásáról
101/2018. (III. 27.) vis maior helyreállítás műszaki ellenőrének megbízásáról
102/2018. (III. 27.) vis maior pályázattal kapcsolatos önrész biztosításáról
103/2018. (III. 27.) ároktisztításról
104/2018. (IV. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
105/2018. (IV. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
106/2018. (IV. 24.) a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
107/2018. (IV. 24.) a Móri Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
108/2018. (IV. 24.) a Bodajkért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
109/2018. (IV. 24.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
110/2018. (IV. 24.) tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat jóváhagyásáról
111/2018. (IV. 24.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
112/2018. (IV. 24.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
113/2018. (IV. 24.) a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2017. évi tevékenységről szóló tájékoztatóról
114/2018. (IV. 24.) játszótéri kerítéselemek beszerzéséről és kivitelezési munkálatairól
115/2018. (IV. 24.) Bodajk, Bányász lakótelep „A” épület Társasház kérelméről
116/2018. (IV. 24.) Bodajk, Bányász lakótelep „A” épület Társasház kérelméről
117/2018. (IV. 24.) helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás elnevezésű pályázat (KEHOP-1.2.1) benyújtásának, kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának, és a kapcsolódó beszerzések lefolytatásának; valamint nyertesség esetén a Támogatási Szerződés megkötésének, a megvalósítási időszak beszerzéseinek lebonyolításának, továbbá a konzorciumi szerződés esetleges változásait illető ügyek kezelésének jóváhagyásáról
118/2018. (IV. 24.) KEHOP-1.2.1 pályázat előkészítéséről
119/2018. (IV. 24.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról
120/2018. (IV. 24.) a Terület és Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos polgármesteri felhatalmazásáról
121/2018. (IV. 24.) a MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak véleményezéséről
122/2018. (IV. 24.) a településrendezési eszközök felülvizsgálatához szükséges adatbázisok iránti kérelem benyújtásáról
123/2018. (IV. 24.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
124/2018. (IV. 24.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehjatásáról
125/2018. (IV. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
126/2018. (IV. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
127/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Díszpolgára Peske-Spányi Díj adományozásáról
128/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Önkormányzat Szekrényessy József Díja adományozásáról
129/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Önkormányzat Dr. Cserháti Károly Díja adományozásáról
130/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Önkormányzat Winkler Mihály Díja adományozásáról
131/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Önkormányzat Winkler Mihály Díja adományozásáról
132/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
133/2018. (IV. 24.) Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díja adományozásáról
134/2018. (V. 29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
135/2018. (V. 29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
136/2018. (V. 29.) a BAK Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
137/2018. (V. 29.) a fogorvosi szolgálat 2017. évi működéséről szóló tájékoztatóról
138/2018. (V. 29.) a Bodajki Zengő Óvodában indítható csoportok számának meghatározásáról
139/2018. (V. 29.) a Bodajki Zengő Óvoda Alapító Okirat módosításáról
140/2018. (V. 29.) a 47/2017. (II. 14.) határozat módosításáról
141/2018. (V. 29.) a Bodajki Zengő Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
142/2018. (V. 29.) a 48/2017. (II. 14.) határozat módosításáról
143/2018. (V. 29.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámolóról
144/2018. (V. 29.) a környezetvédelmi alap 2017. évi felhasználásáról
145/2018. (V. 29.) a 48/2017. (II. 14.) az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatásának jóváhagyásáról
146/2018. (V. 29.) a 48/2017. (II. 14.) a 2017. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint a 2017. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
147/2018. (V. 29.) a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására tett intézkedésről
148/2018. (V. 29.) a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatára tett intézkedésről
149/2018. (V. 29.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről
150/2018. (V. 29.) a TOP 1.2.1. és TOP 2.1.2 számú pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
151/2018. (V. 29.) út tulajdonjogának átadásáról
152/2018. (V. 29.) szúnyoggyérítésről
153/2018. (V. 29.) Bodajk Város Önkormányzat Sportfejlesztési koncepció 2018-2021 meghatározásáról
154/2018. (V. 29.) a bodajki Mária-napi búcsú rendezvényeihez kapcsolódó vendéglátó feladatok ellátására pályázat kiírásáról
155/2018. (V. 29.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
156/2018. (V. 29.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről
157/2018. (V. 29.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
158/2018. (V. 29.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
159/2018. (V. 29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
160/2018. (VI. 4.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
161/2018. (VI. 4.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
162/2018. (VI. 4.) Komáromi Linda és Tóth Etelka kérelmezők helyiséghasználati igényéről
163/2018. (VI. 4.) megállapodások elfogadásáról
164/2018. (VI. 4.) az önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
165/2018. (VI. 4.) "Bodajk Város Önkormányzat "Bodajki Tó és környékének infrastrukturális felújítása" című TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003 pályázata keretein belül és a "Zöld város kialakítása Bodajk településen" című TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 pályázata keretein belüli magasépítési munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzés megindításáról
166/2018. (VI. 4.) közbeszerzési ajánlattevőkről
167/2018. (VI. 4.) közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról
168/2018. (VI. 4.) a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról

 
 
 

 

 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22/410-031
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu