Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2018. évi határozatai


A képviselő-testület 2018. évi határozatai
 

A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
1/2018. (I. 10.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2018. (I. 10.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2018. (I. 10.) a 345/2017. (XI. 28.) határozat módosításáról
4/2018. (I. 10.) egyezségi ajánlatról
5/2018. (I. 10.) határozat visszavonásáról
6/2018. (I. 10.) szerződés módosításáról
7/2018. (I. 10.) ingatlan bérbeadásáról
8/2018. (I. 10.) napirendről való levételről
9/2018. (I. 10.) a VP-6-7.4.1.1 számú pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról
10/2018. (I. 10.) az "Önkormányzat épületének korszerűsítése Bodajk városban a VP-6-7.4.1.1-16 Vidékfejlesztési Program keretein belül" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
11/2018. (I. 10.) önkormányzati tulajdonú ingatlan bontásáról
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22/410-031
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu