Bodajk

A képviselő-testület 2017. évi határozatai

A képviselő-testület 2017. évi határozatai
 
A kiválasztott határozat számára kattintva a határozati kivonat PDF formátumban elérhető
 
 
1/2017 (I. 24.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
2/2017 (I. 24.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
3/2017 (I. 24.) a Bodajki Polgárőr Egyesület támogatásáról
4/2017 (I. 24.) a Bodajki Polgárőr Egyesület helyiséghasználati kérelméről
5/2017 (I. 24.) I. vis maior helyreállítás kivitelezőjének kiválasztásáról
6/2017 (I. 24.) II. vis maior helyreállítás kivitelezőjének kiválasztásáról
7/2017 (I. 24.) I. vis maior helyreállítás műszaki ellenőrének megbízásáról
8/2017 (I. 24.) II. vis maior helyreállítás műszaki ellenőrének megbízásáról
9/2017 (I. 24.) a Bányász lakótelepen parkoló kialakításáról
10/2017 (I. 24.) a világháborús emlékmű helyreállításáról
11/2017 (I. 24.) a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
12/2017 (I. 24.) Wurczinger Lóránt képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
13/2017 (I. 24.) a 353/2016. (XII. 13.) határozat hatályon kívül helyezéséről
14/2017 (I. 24.) Wurczinger Lóránt képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
15/2017 (I. 24.) Wurczinger Lóránt polgármester illetményének megállapításáról
16/2017 (I. 24.) Wurczinger Lóránt polgármester költségtérítésének megállapításáról
17/2017 (I. 24.) Dimovicsné Trádler Hajnalka képviselő döntéshozatalból való kizárásáról
18/2017 (I. 24.) Dimovicsné Trádler Hajnalka alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
19/2017 (I. 24.) Nemes Ferenc alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
20/2017 (I. 24.) Dimovicsné Trádler Hajnalka alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
21/2017 (I. 24.) Nemes Ferenc alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
22/2017 (I. 31.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
23/2017 (I. 31.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
24/2017 (I. 31.) a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról
25/2017 (I. 31.) a Bodajki Értéktár Bizottság 2016. II. félévi munkájáról szóló beszámolóról
26/2017 (I. 31.) közszolgáltatási szerződés módosításáról
27/2017 (I. 31.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület névhasználat támogatásáról
28/2017 (I. 31.) a Refacsatova Kft. kérelméről
29/2017 (I. 31.) az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról  szóló rendelettervezetről
30/2017 (I. 31.) Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek 2017. I. féléves tervének elfogadására
31/2017 (I. 31.) a Gazdasági Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
32/2017 (I. 31.) a Humánügyi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
33/2017 (I. 31.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
34/2017 (I. 31.) a 145/2016. (IV. 27.) határozat visszavonásáról
35/2017 (I. 31.) Mór Városi Önkormányzat 38/2015. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
36/2017 (I. 31.) a polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról
37/2017 (I. 31.) a polgármester 2016. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
38/2017 (I. 31.) a polgármester 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
39/2017 (I. 31.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
40/2017 (I. 31.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
41/2017 (II. 14.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
42/2017 (II. 14.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
43/2017 (II. 14.) a Bodajki Általános Iskola támogatásáról
44/2017 (II. 14.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározásáról
45/2017 (II. 14.) az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
46/2017 (II. 14.) a környezetvédelmi alap felhasználásáról
47/2017 (II. 14.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde 2017. évi költségvetésének megalkotásáról
48/2017 (II. 14.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének megalkotásáról
49/2017 (II. 14.) a közvilágítás karbantartási tevékenységéről
50/2017 (II. 14.) a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
51/2017 (II. 14.) az EFOP-1.5.2 pályázaton való részvételről
52/2017 (II. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
53/2017 (II. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
54/2017 (II. 28.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde továbbképzési programjának elfogadásáról
55/2017 (II. 28.) óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
56/2017 (II. 28.) a Székesfehérvár–Komárom Déli Vasút Egyesülethez való csatlakozásról
57/2017 (II. 28.) a Bányász lakótelepen parkoló kialakításáról
58/2017 (II. 28.) a Bányász lakótelepen parkoló kialakításának műszaki ellenőri tevékenységéről
59/2017 (II. 28.) a Bányász lakótelepen parkoló kialakításáról
60/2017 (II. 28.) a Bányász lakótelep zöldterület kialakításáról
61/2017 (II. 28.) tervezési feladat elvégzéséről
62/2017 (II. 28.) járdafelújítás, építés kivitelezőjének kiválasztásáról
63/2017 (II. 28.) járdafelújítás műszaki ellenőri tevékenységéről
64/2017 (II. 28.) műszaki ellenőri tevékenységéről
65/2017 (II. 28.) napirendről való levételről
66/2017 (II. 28.) napirendről való levételről
67/2017 (II. 28.) pályázat kiírásáról az I. számú védőnői körzet védőnői munkakörére
68/2017 (II. 28.) "SONIMA" megnevezésű trafóval kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról
69/2017 (II. 28.) a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
70/2017 (II. 28.) a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról
71/2017 (II. 28.) a 2017. évi versenysport támogatási keret felosztásáról
72/2017 (II. 28.) a Magyar Vöröskereszt karbantartási célú támogatásáról
73/2017 (II. 28.) a Magyar Vöröskereszt rendezvényének támogatásáról
74/2017 (II. 28.) a Bodajki Általános Iskola támogatásáról
75/2017 (II. 28.) a Nepomuki Szent János szobor felújításáról
76/2017 (II. 28.) közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról
77/2017 (II. 28.) támogató nyilatkozat kiadásáról
78/2017 (II. 28.) a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló tájékoztatóról
79/2017 (II. 28.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott 2016. évi támogatás elszámolásáról
80/2017 (II. 28.) a képviselő-testület és a bizottságok tagjai kötelezettségeinek teljesítéséről
81/2017 (II. 28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
82/2017 (II. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
83/2017 (III.16.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
84/2017 (III.16.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
85/2017 (III.16.) járdafelújítás kivitelezőjének kiválasztásáról
86/2017 (III.16.) járdafelújítás műszaki ellenőri tevékenységéről
87/2017 (III.16.) műszaki ellenőri tevékenységéről
88/2017 (III.16.) a Művészetért Közalapítvány Alapító Okirata XVII. számú módosításáról
89/2017 (III.16.) napirendről való levételről
90/2017 (III. 21.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
91/2017 (III. 21.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
92/2017 (III. 21.) az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának jóváhagyásáról
93/2017 (III. 21.) közbeszerzés megindításáról [hatályon kívül helyezte 50/2017. (II. 14.) képviselő-testületi határozat]
94/2017 (III. 21.) az önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről
95/2017 (III. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
96/2017 (III. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
97/2017 (III. 28.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyiséghasználati kérelméről
98/2017 (III. 28.) gépjármű üzemben tartási kérelméről
99/2017 (III. 28.) a Bodajkért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
100/2017 (III. 28.) a Bodajk Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
101/2017 (III. 28.) a Lila Akác Alapítvány 2016. évi feladatellátásról, működéséről és költségvetési támogatás felhasználásáról
102/2017 (III. 28.) Bodajk Város Önkormányzat és a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány között fennálló szerződések módosításáról
103/2017 (III. 28.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről
104/2017 (III. 28.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről
105/2017 (III. 28.) a BAK – Bodajki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2017. évi összesített közbeszerzési tervéről
106/2017 (III. 28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
107/2017 (III. 28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
108/2017 (III. 28.) megbízási szerződés módosításáról
109/2017 (III. 28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
110/2017 (III. 28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
111/2017 (III. 28.) Halász Lajosné részére a Köz Szolgálatáért Érdemjel kitüntető cím adományozásáról
112/2017 (III. 28.) "Bodajk Díszpolgára" kitüntető cím adományozásáról
113/2017 (III. 28.) "Bodajkért Emlékérem" kitüntető cím adományozásáról
114/2017 (III. 28.) Közegészségügyi Díj adományozásáról
115/2017 (III. 28.) Közművelődési Díj adományozásáról
116/2017 (III. 28.) Pedagógiai Díj adományozásáról
117/2017 (III. 28.) Testnevelési és Sport Díj adományozásáról
118/2017 (III. 28.) Polgármesteri Díszoklevél Díj adományozásáról
119/2017 (III. 28.) Közszolgálati Díj adományozásáról
120/2017 (IV.5.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
121/2017 (IV.5.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
122/ 2017 (IV.5.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okirata módosításáról
123/2017 (IV.5.) a Bodajki Zengő Óvoda óvodaigazgatói beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére [módosítja 145/2017. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat]
124/2017 (IV.5.) a Bodajki Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetői feladatainak ellátására vonatkozó megbízásról szóló 159/2016. (V. 24.) határozat módosításáról
125/2017 (IV.5.) a II. vis maior kivitelezésére vonatkozó szerződés módosításáról
126/2017 (IV.5.) kivitelező kiválasztásáról
127/2017 (IV.5.) műszaki ellenőr kiválasztásáról
128/2017 (IV.25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
129/2017 (IV.25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
130/2017 (IV.25.) településképi arculati kézikönyv és telepképi rendelet készítéséről
131/2017 (IV.25.) a Móri Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
132/2017 (IV.25.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
133/2017 (IV.25.) a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
134/2017 (IV.25.) napirendről való levételről
135/2017 (IV.25.) a MTKT Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak véleményezéséről
136/2017 (IV.25.) "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" című pályázat benyújtásáról
137/2017 (IV.25.) ingatlan átsorolásról
138/2017 (IV.25.) az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
139/2017 (IV.25.) nyilatkozat kiadásáról
140/2017 (IV.25.) a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
141/2017 (IV.25.) védőnői pályázat elbírálásáról
142/2017 (IV.25.) pályázat kiírásáról az I. számú védőnői körzet védőnői munkakörére
143/2017 (IV.25.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2016. évi közszolgáltatói tevékenységről 
144/2017 (IV.25.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2016. évi  részletes költségelszámolásról
145/2017 (IV.25.) a 123/2017. (IV. 5.) határozat módosításáról
146/2017 (IV.25.) a Tófürdő állagmegóvásával kapcsolatos vizsgálatokról
147/2017 (IV.25.) a II. vis maior munkálatok műszaki ellenőri tevékenységére vonatkozó szerződés módosításáról
148/2017 (IV.25.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
149/2017 (IV.25.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22/410-031
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu