Telefon: 22/410-001

Bodajk

Tájékoztató ásott és fúrt kutak fennmaradási engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Változott a határidő!
 
2018-10-31 12:34:57
Tájékoztatom Önöket, hogy a kutak engedélyeztetési eljárásának határideje 2020. december 31. napjára módosult a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása alapján.
 
                                                         Nagy Csilla s. k.
                                                          jegyző
 
TÁJÉKOZTATÓ
az ásott és fúrt kutak létesítésével és fennmaradási engedélyezésével kapcsolatos jegyzői engedélyezési eljárásról
 
A jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonatkozóan megállapítható, hogy
 • a 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.
 • a 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében
 • arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,
 • arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,
 • minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.
 
A jegyzői engedélyezés együttes feltétele:
 • nem érinthet a kút helye vízbázis-védelmi védőterületet
 • a kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel
 • a kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni (napi bontásban átlagosan 1, 37 m3/nap)
 • a kút csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé
 • a kútra magánszemély kérhet engedélyt
 • a vízkivétel háztartási igények és/ vagy házi ivóvízigény kielégítés érdekében történik
 • a kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.
 
A jegyzői engedélyezés menete:
 • A kérelem - írásban történő - benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni, melynek a tényleges megvalósulási állapotot kell tartalmaznia, ehhez szükséges a kút műszaki szakember általi vizsgálata.
 • A kút tervezésére vagy kivitelezésére jogosult szakembernek nyilatkoznia is kell arról a hivatkozott dokumentációban, hogy a dokumentációban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
 • A kérelem beadáskor az általános tételű hatósági illetéket (3.000 Ft) kell fizetni.
 • A kérelmet (mely ide kattintva a bodajk.hu honlapról letölthető) és dokumentációt a kút helye szerinti illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.
 
                                                                                               Nagy Csilla s.k.
                                                                                                      jegyző
 
 
Vonatkozó jogszabályok:
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
- A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22-410-001 5-ös mellék
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu