Telefon: 22/410-001

Bodajk

Tájékoztatás az influenza helyzetről

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya
2018-02-14 14:18:58
                                     
A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2018. február 5. és 11. között (2018. 06. hetében) a megyében 4655 fő, az előző hetinél 25,0%-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 1118,4%ooo volt.
 
Az influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz fordulók aránya egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén tovább emelkedett, két járási népegészségügyi osztály illetékességi területén csökkent. A területek érintettsége között ezen a héten is jelentős különbség figyelhető meg Egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén elérte a járványos küszöbérték nyolc és félszeresét, meghaladva az igen magas küszöbértéket; másik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén a járványos küszöbérték nyolcszorosa, változatlanul meghaladva az igen magas küszöbértéket; a harmadik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén meghaladta a járványos küszöbérték három és félszeresét, továbbra is meghaladva a magas küszöbértéket.
 
A területi megbetegedési arány legmagasabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 1277,5%; ezt követi a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 1197,0%; legalacsonyabb a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén. A megye egész területén a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi 6 hétben folyamatos emelkedést mutatott és mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén és megyei szinten is jelentősen túllépte a járványos küszöbértéket, a megyére vonatkoztatva a 6. héten elérte a járványos küszöbérték hét és félszeresét. Az influenza aktivitás az igen magas tartományban van.
 
Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelentek kormegoszlásában lényeges változás nem történt, a gyermekek aránya 36,9% volt. A betegek 33,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 21,2%-a; 8,8%-uk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. A betegek több mint egy harmadát a gyermekek, egyharmadát a fiatal felnőttek köréből jelentették. Az előző héthez hasonlóan a legérintettebbek a fiatal felnőtt és az általános iskolás korú gyermekek voltak, a korcsoportos megbetegedési arány a 6-14 évesek és a 3-5 évesek között volt a legmagasabb.
 
A kórházi jelentőszolgálat adatai szerint - az előző héthez viszonyítva – nőtt az influenzaszerű megbetegedés miatt kórházi ápolást igénylők száma. Tárgy héten 4 beteg szorult intenzív ellátásra, közülük 3 fő igényelt gépi lélegeztetést. Valamennyi intenzív ellátást és gépi lélegeztetést igénylő beteg felnőtt volt.
 
2018. év hatodik hetében megyénk illetékességi területén egy óvodában észlelték influenzaszerű megbetegedések halmozódását. A nagyarányú hiányzások miatt az intézmény átmeneti szüneteltetésére került sor.
 
Magyarországon a jelentés elkészítéséig 2017. 40. hetétől a beküldésre került 508 betegtől származó feldolgozott légúti mintából 141 betegnél influenza B és 20 betegnél influenza A vírus okozta fertőzést igazoltak. 14 esetben adenovírus, hat esetben Légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg.
Megyénk területéről a jelentés írásáig 9 influenza B, 5 influenza A vírus került azonosításra, valamint egy adenovírus és 1 Légúti óriássejtes vírus kóroki szerepe igazolódott. Az influenzás megbetegedések döntő többségéért az influenza B vírus volt a felelős.
 
Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2017/2018. évi influenza szezonban, Fejér megyében:
Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe
04.hét
05.hét
06.hét
Dunaújváros, Sárbogárd
971,2
1293,8
1197,0
Mór, Bicske
510,1
699,4
552,2
Székesfehérvár
464,0
729,5
1277,5
FEJÉR MEGYE
626,1
984,8
1118,4
 
A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvőbeteg intézményében 2018. január 26-tól elrendelt kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedően továbbra is érvényben marad.

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22/410-031
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu