Telefon: 22/410-001

Bodajk

Tájékoztatás az influenza helyzetről

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
 
2018-01-31 16:07:12
Megjelent az influenza vírus a megyében
 
A kórházi jelentőszolgálat adatai szerint a elmúlt héten 4 új beteget vettek fel kórházba influenzaszerű megbetegedés miatt. Tárgy héten 5 beteg szorult intenzív ellátásra és gépi lélegeztetésre, mindannyian felnőttek voltak.
 
A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2018. január 22. és 28. között (2018. 04. hetében) a megye területén 2606 fő, az előző hetinél 136,5%-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 626,1%ooo volt.
 
Az influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz fordulók aránya mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén tovább emelkedett. A területek érintettsége között ezen a héten is jelentős különbség figyelhető meg. Egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén elérte a járványos küszöbérték hat és félszeresét, közelítve az igen magas küszöbértékhez, egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén közelít a járványos küszöbérték három és félszereséhez, átlépve a magas küszöbértéket, a harmadik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén meghaladta a járványos küszöbérték háromszorosát, közelítve a magas küszöb értékhez.
 
A területi megbetegedési arány változatlanul legmagasabb a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 971,2%ooo; ezt követi a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 510,1%ooo; legalacsonyabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 464,0%ooo. A megye egész területén a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi 4 hétben folyamatos emelkedést mutatott és mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén és megyei szinten is jelentősen túllépte a járványos küszöbértéket, a megyére vonatkoztatva a 4. héten meghaladta a járványos küszöbérték négyszeresét. Az influenza aktivitás a magas tartományban van.
 
Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelent betegek között közel duplájára nőtt a gyermekek aránya. Az orvoshoz forduló betegek 40,9%-a a 0-14 éves; 29,6%-a a 15-34 éves; 20,1%-a a 35-59 éves és 9,4%-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki. A betegek közel felét a gyermekek, közel egyharmadát a fiatal felnőttek köréből jelentették.
 
Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 3. héten már jelzett, Móri Járási Hivatal Népegészségügyi osztály illetékességi területén lévő óvodában az elvégzett laboratóriumi vizsgálat influenza B vírus kóroki szerepét igazolta.
 
Megyénk egy betegellátó intézményében a 4. hét elején légúti megbetegedések kezdődtek, lázzal (hőemelkedéssel), köhögéssel, néhány esetben torokfájdalommal, ízületi fájdalommal és elesettséggel. A megbetegedések kóroki tényezőjének tisztázására mintavétel történt. Minták vizsgálata folyamatban van. Az intézmény saját hatáskörben látogatási tilalmat és felvételi zárlatot rendelt el.
 
Magyarországon a jelentés elkészítéséig 2017. 40. hetétől a beküldésre került 311 betegtől származó feldolgozott légúti mintából 8 főnél influenza A és 49 betegnél influenza B vírus okozta fertőzést igazoltak. Tíz esetben adenovírus, három esetben Légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg. Az influenza pozitivitási arány 18%. Az azonosított influenza vírusok 88,5%-a influenza B vírus volt.
Megyénk területéről a jelentés írásáig 2 influenza B vírus került azonosításra és egy adenovírus kóroki szerepe igazolódott.
 
Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2017/2018. évi influenza szezonban, Fejér megyében:
 Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe
2. hét
3. hét
4. hét
Dunaújváros, Sárbogárd
167,8
306,5
971,2
Mór, Bicske
126,2
173,5
510,1
Székesfehérvár
223,4
273,1
464,0
FEJÉR MEGYE
188,5
264,7
626,1
 
A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvőbeteg intézményében 2018. január 26-tól elrendelt kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedően továbbra is érvényben marad.
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22/410-031
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu