Bodajk

Zengő Óvoda

Óvodánkról:
 
2007. szeptemberétől a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézménnyé alakultunk. A 10 tagóvodából álló intézményrendszeren belül a bodajki Zengő Óvoda tölti be a gesztor szerepét.
 
Óvodánk három, életkor szerint szervezett csoportjába évente 90 gyermek jár. Óvodánkban, az azonos életkor szerint szerveződő csoportok kialakításakor figyelembe vesszük a gyermekek szociális és korösszetételét, a szülők igényét.
 
Helyi pedagógiai programunkat mi magunk írtuk. Ebben kiemelt helyet foglal el a játék, a játékba ágyazott ismeretszerzés, az inkluzív nevelési környezet biztosítása, az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos szemlélet kialakítása, a kompetencia alapú programcsomag alkalmazásával a képesség- és készségfejlesztés. A zenei érzékenység fejlődését gitározni tudó óvodapedagógusok segítik.
 
Heti egy alkalommal, az egyházak által szervezett ökumenikus hittan foglalkozáson vehetnek részt a jelentkező gyerekek.
 
Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásaink:
• • Logopédia
• • Gyógytestnevelés
• • Nyelv- és beszédfejlesztés, egyéni képességfejlesztés
• • Ismerkedés a népi kismesterségek alapjaival
• • Ismerkedés gyermektáncokkal
• • Mentálhigiénés tanácsadás
 
Nyitva tartás: 5.30 -17 óráig
 
Óvodánk családias, biztonságos légkörének megteremtéséről a 11 főből álló alkalmazotti közösség gondoskodik: 7 óvodapedagógus, 3 szakképzett dajka, 1 konyhai dolgozó. Valamennyi jól képzett, kreatív, gyermekszerető, újításra hajlandó ember, akik a gyermekek érdekét figyelembe véve dolgoznak. Az óvodapedagógusok az alapképzettség mellett számos, nevelési gyakorlatunkat szolgáló kiegészítő végzettséget, képzettséget birtokolnak. Fontosnak tartjuk a folyamatos továbbképzést, önképzést, mert a változó világ követelményeinek csak így tudunk megfelelni.
 
Óvodánk nyitott, bármikor meglátogatható.
 
Dolgozóink (név, beosztás, végzettség):
 
Schveighardtné Simon Gyöngyi intézményvezető (főiskola, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus, közoktatás vezető)
Paksiné Rózsa Éva tagintézmény-vezető (felsőfokú óvónőképző, vezető óvodapedagógus)
Vajda Gyuláné óvodapedagógus (felsőfokú óvónőképző, gyógytestnevelő)
Hajnáczkiné Miller Anikó óvodapedagógus (főiskola, népi játszóházi foglalkozásvezető)
Kállainé Héri Krisztina óvodapedagógus (főiskola, gyermektánc oktató)
Frey Margit óvodapedagógus (felsőfokú óvónőképző, mentálhigiénikus)
Müllner Éva óvodapedagógus (főiskola, tanító)
 
Neubauer Mihályné dajka (dajka szakképzettség)
Neubauer Józsefné dajka (dajka szakképzettség)
Zugorné Krár Olga dajka (dajka szakképzettség)
Zaholáné Krár Melinda konyhai dolgozó
 
Szeretettel várjuk intézményünk honlapján is, az alábbi elérhetőségen:
 www.zengobodajk.hu
  
2012. január
 
Gy__m__lcsnap.jpg 
Gyümölcsnap 
 
T__zpr__ba_2012..jpg
Tízpróba 2012 
 
Zeng___Sz__nh__z.JPG
 Zengő színház
 
j__t__kid__.jpg
Játékidő 
 
udvaron.jpg
 Udvaron
 
 
Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22/410-031
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu