Telefon: 22/410-001

Bodajk

A hivatal felépítése

 
A Polgármesteri Hivatal feladata:
 
Ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
 
Cím: 8053 Bodajk, Petőfi Sándor u. 60.
Telefon: 22/410-001, 22/410-043, 22/581-047
Fax: 22/410-031
Internet: www.bodajk.hu
E-mail: bodajkpm@t-online.hu
 
Ügyfélfogadás:
 
 • Polgármester: szerda 8 -12 óra, 13 -16 óra
 • Alpolgármester: minden hónap utolsó hétfő 18-19 óra
 • Jegyző: hétfő 8-12 óra, 13-16 óra
 • Aljegyző: hétfő 8-12 óra, 13-16 óra, szerda 8-12 óra, 13-16 óra
 • Ügyintézők: hétfő és szerda 8-12 óra, 13-16 óra
 • Ügyfélszolgálat: kedd és csütörtök 8 -12 óra, 13 -16 óra,  péntek 08-12 óra
 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkakörei:
 
1. Nagy Csilla jegyző:
 • vezeti a Polgármesteri Hivatalt
 • önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
 • önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos feladatok
 • jogszabályban meghatározott közigazgatási feladatok
 
2. Aljegyző:
    Tel.: 06-22/410-001/ 6 mellék
 • jegyző helyettesítése
 • képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok
 • titkársági feladatok
 • településfejlesztéssel, település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
 • önkormányzati beruházással kapcsolatos feladatok
 • birtokvédelmi feladatok (kérelem nyomtatvány) 
 • választással, népszavazással kapcsolatos feladatok
3. Dreska Tímea pénzügyi csoportvezető:
    Tel.: 06-22/410-001/ 3 mellék
 • pénzügyi csoport irányítása
 • önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 • önkormányzat költségvetésével, zárszámadásával kapcsolatos feladatok
 • általános pénzügyi feladatok

4. Décsei Júlia anyakönyvvezető és igazgatási ügyintéző:
    Tel.: 06-22/410-001/ 4 mellék
 
5.   Igazgatási ügyintéző:
     Tel.: 06-22/410-001/ 7 mellék
 • képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok
 • Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázattal kapcsolatos feladatok
 • állattartással kapcsolatos feladatok (kérelem nyomtatvány)
 • talált tárgyakkal és robbanóanyag bejelentéssel kapcsolatos feladatok
 • művelődésszervezői feladatok
 
6.  Kiszelyné Maizer Beáta adóügyi ügyintéző:
     Tel.: 06-22/410-001/ 1 mellék
 • az önkormányzat helyi adóival kapcsolatos ügyintézés (kérelem nyomtatvány) 
 • katasztrófavédelem
 • munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok
 
7. Gazdálkodási ügyintéző:
    Tel.: 06-22/410-001/ 3 mellék
 • az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
 • önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok
 • az önkormányzat házipénztárával kapcsolatos feladatok
 • egyéb pénzügyi feladatok
 
8. Hossó Anita pénzügyi és igazgatási ügyintéző:
    Tel.: 06-22/410-001/ 3 mellék
 • az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdálkodásával kapcsolatos feladatok
 • behajtással kapcsolatos ügyintézés
 • általános pénzügyi feladatok
 • üzletek, vállalkozások működésével kapcsolatos feladatok (kérelem nyomtatvány) 
 • közterület-használati engedélyek (kérelem nyomtatvány) 
 
 9.  Fekete Melinda szociális és igazgatási ügyintéző:
      Tel.: 06-22/410-001/ 7 mellék
 • szociális, gyermekvédelmi igazgatási feladatok (kérelem nyomtatvány)
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
 • hagyatéki ügyintézés
 • személyzeti ügyintézéssel kapcsolatos feladatok
 
10. Igazgatási ügyintéző:
       Tel.: 06-22/410-001/ 5 mellék
 • képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok
 • mezőgazdasággal  kapcsolatos feladatok
 • fakivágási engedélyek (kérelem nyomtatvány)
 
11.  Tóth Enikő műszaki ügyintéző:
       Tel.: 06-22/410-001/ 6 mellék
 • településfejlesztéssel, település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
 • önkormányzati beruházással kapcsolatos feladatok

 

 
 
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
fax:
22/410-031
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu